نام کاربری: رمز عبور: رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

پیشنهادخرید

سیگنال 07/25 23:03

سیگنال 06/17 10:43

سیگنال 06/17 10:42

سیگنال 06/11 08:29

سیگنال 06/11 08:28

سیگنال 06/05 10:20

سیگنال 06/05 10:20

سیگنال 06/05 10:19

سیگنال 06/03 11:53

سیگنال 06/03 11:32

ادامه مطلب

شنیده ها ، شایعات و گزارشات کاربران

وبشهر 07/29  

سیمان سبزوار 07/29  

ثشاهد 07/29  

وتوکا 07/29  

فباهنر 07/29  

وبصادر 07/29  

دفارا 07/29  

ستران 07/29  

ثنوسا 07/29  

ونوین 07/29  

ادامه مطلب

اخبار گوناگون

فملي ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌ 74.73
وبملت بانك ملت 68.50
وبصادر بانك صادرات ايران 39.85
وپاسار بانك پاسارگاد 29.89
وانصار بانك انصار 12.14
وسينا بانك سينا 9.07
خبهمن گروه‌بهمن‌ 7.22
دامين داروسازي‌ امين‌ 6.94
پكرمان گروه‌ صنعتي‌ بارز 6.93
شيران صنايع‌شيميايي‌ايران‌ 6.02

افزایش سرمایه

نماد سهام قبلی سهام جدید درصد تاریخ
دسبحا 561,000,000 698,000,000 24.42% 1393/7/29
غگل 38,000,000 76,000,000 100% 1393/7/29
واميد 20,000,000,000 30,000,000,000 50% 1393/7/29
كچاد 12,000,000,000 17,100,000,000 42.5% 1393/7/27
وغدير 18,000,000,000 36,000,000,000 100% 1393/7/22
دامين 100,000,000 580,000,000 480% 1393/7/16
تاپيكو 29,000,000,000 43,500,000,000 50% 1393/7/9
تكمبا 519,686,000 1,723,027,501 231.55% 1393/7/1
ديران 90,000,000 110,000,000 22.22% 1393/6/26
ددام 70,800,000 106,200,000 50% 1393/6/22

نتایج سیگنال ها